Counter-Propaganda.com

Bušas ir paprasti amerikiečiai – nacizmas nenugalimas nacistiniais metodais

2005 04 08

Bušo nemylėtojai išlieja savo priešiškumą ant keliaujančių po užsienį amerikiečių. Jie nori sustabdyti JAV kylantį nacizmą, tačiau išeina atvirkščiai – šis ten dar labiau stiprėja.

Visame pasaulyje mažėja pagarba JAV

Už jį nebalsavo 233 milijonai amerikiečių
Bušas teisinasi

JAV jau įprato kas keli metai pradėti naują agresiją. Protu nepasižymintys JAV prezidentai jaučiasi galį kada tik užsinorėję pradėti naują karą, netgi kai jiems tereikia atitraukti amerikiečių dėmesį nuo savo nesugebėjimo spręsti ekonomines problemas. Dėl neaiškių ambicijų yra suniokojamos ištisos valstybės ir išžudomi šimtai tūkstančių beginklių žmonių.

Vis daugiau žmonių laiko JAV didžiausiu pavojumi taikai Žemėje, kadangi agresyvi jų politika priverčia vis daugiau valstybių įsigyti branduolinius ginklus ir suburia vis daugiau kažkada taikių musulmonų aplink pačius karingiausius lyderius. Todėl vis daugiau Žemės gyventojų įsitikina, kaip yra svarbu sustabdyti bušiškąsias JAV kol dar nevėlu, kol jos dar neįprato visiškai ignoruoti likusio pasaulio.

Į JAV vėl sugrįžta rasinės diskriminacijos tradicijos. Žmogaus ir piliečio teisės ten vėl vis daugiau siejamos su odos spalva, o teismų skiriamos bausmės už tas kelias nufotografuotas žmogžudystes Irake atspindi tikrąjį JAV požiūrį į neamerikiečių gyvybės vertę. Kaip ir Vietnamo karo metu, JAV vis daugiau panašėja į Vokietiją prieš Antrąjį pasaulinį karą ir todėl vėl yra tapatinamos su nacizmu.

Perrinkdami Bušą, amerikiečiai parodė, kad pritaria jo politikai, ir dabar tiek Bušo, tiek JAV kariūnų „nuopelnai“ yra inkriminuojami ne tik jiems patiems, bet ir visai Jungtinių Valstijų tautai. Todėl vis mažiau žmonių begerbia JAV.

Vis daugiau amerikiečių susiduria su nepagarba, pagrįsta vien tuo, kad jie yra amerikiečiai. Visame pasaulyje didėjantis pasipiktinimas JAV perauga jei ne į smurtą, tai bent į daugiau ar mažiau slepiamą nepagarbą ir priešiškumą jų piliečiams.

Dauguma amerikiečių nebalsavo už Bušą

Daug žmonių mano, kad jei fašistuoja Bušas, JAV kariuomenė bei vyriausybė, tai nepagarbos bei pasmerkimo yra vertas ir kiekvienas amerikietis. Tačiau tai yra visiškai nelogiška. Jei žmogus turi JAV pilietybę, tai nereiškia, kad jis palaiko JAV politiką ar balsavo už Bušą. 2004 m. rinkimuose jis gavo tik apie 62 milijonus balsų – už Bušą nebalsavo net 233 milijonai amerikiečių!

Tapatinti kiekvieną amerikietį su JAV vardu daromais nusikaltimais yra ne tik neteisinga – tai yra toks pats nacizmas!

Skirtingai nuo daugumos kitų pasaulio valstybių piliečių, balsuodami JAV piliečiai tegali rinktis iš dviejų kandidatūrų į prezidentus. Ir tos pačios parenkamos iš „idėjiškai teisingų“ Demokratų ar Respublikonų partijų veikėjų. Nereikia užmiršti, kad ir Džonas Keris iš principo nedaug kuo skyrėsi nuo Bušo.

Todėl tapatinti kiekvieną amerikietį su JAV vardu daromais nusikaltimais yra neteisinga. Dar daugiau – tai yra toks pats nacizmas! Juk būtent taip samprotauja patsai Bušas, kalbėdamas apie „tarptautinį terorizmą“. Būtent tokia logika vadovavosi ir Hitleris, kaltę dėl Vokietijos nelaimių suversdamas ne konkretiems bankininkams ar verslininkams, o visai žydų tautai.

Nacistiniai metodai netinka pasipriešinimui prieš nacizmą – Bušo JAV ir Hitlerio Vokietija

Tai, kas šiuo metu vyksta JAV, labai primena Vokietiją Hitlerio laikais. Atviras nacizmas, kaip mes jį suprantame dabar, ten įsitvirtino toli gražu ne iš karto. 1933 m. dar niekas žydų nešaudė, tačiau nacistai jau pradėjo juos diskriminuoti, prasidėjo išpuoliai.

Hitlerio valdymo pradžioje su žydais buvo elgiamasi panašiai, kaip dabar JAV elgiamasi su tamsaus gymio musulmonais. Būtent tada prasidėjo padoriausių vokiečių emigracija iš Vokietijos, kai išvažiavo būtent tie žmonės, kurie galėjo pasipriešinti nacistams. Juos taip pasielgti skatino auganti nepakantumo, baimės, agresijos ir smurto atmosfera, labai panaši į dabartinę atmosferą JAV.

Bušo pergalę 2004 m. prezidento rinkimuose dauguma irakiečių žudymui nepritariančių amerikiečių suvokia kaip demokratijos, teisingumo ir padorumo pralaimėjimą. JAV dvipartinė politinė sistema bei lobistų kontroliuojami politikai sumažina oponentų galimybes pasipriešinti Bušui iki minimumo – taigi demokratiškiausi ir sąžiningiausi amerikiečiai, kurie jaučia asmeninę atsakomybę už JAV vyriausybės bei armijos nusikaltimus, neturi veiksmingų priemonių savo tėvynės degradacijai sustabdyti.

Vis daugiau amerikiečių pasirenka emigraciją ir prašo Kanados, Australijos, Naujosios Zelandijos ar kitų valstybių pilietybės. Tai yra labai pavojinga tendencija, nes su kiekvienu padoriu amerikiečiu, paliekančiu JAV dėl nepakeliamo bejėgiškumo ar gėdos dėl savo tėvynės, auga Bušo ir nacizmo šalininkų įtaka.

Politinę bei visuomeninę opoziciją Bušui sudaro liberalių ir kosmopolitinių pažiūrų amerikiečiai, kurie gerai suvokia, kad JAV yra tik viena iš daugelio pasaulio valstybių. Būtent jie keliauja po pasaulį daugiau už kitus savo tautiečius. Todėl, išliedami savo priešiškumą ant keliaujančių po užsienį amerikiečių, Bušo nedraugai dažniausiai įskaudina savo bendraminčius, kuriems ir taip labai trūksta moralinės paramos, tuo būdu dar labiau paskatindami juos atsisakyti JAV pilietybės.

Taigi priešiškumas ir smurtas prieš civilius amerikiečius yra ne tik neteisingi, bet ir dar labiau sustiprina nacizmo pozicijas JAV bei tuo pačiu padidina tikimybę, kad ten pasikartos nacistinės Vokietijos istorija. Todėl smurtui reikia ieškoti alternatyvų. Norint sustabdyti nacizmą, reikia imtis kitokių priemonių.

Formalios sankcijos prieš JAV nėra realios

Sunku įsivaizduoti, kad demokratinės valstybės artimiausiu metu galėtų imtis kokių nors rimtų sankcijų prieš JAV. Bet kuris politikas, visuomeninė ar politinė organizacija, vyriausybė ar netgi valstybė, nusprendę imtis kokių nors veiksmų JAV agresijai pažaboti ar pagrindinėms žmogaus teisėms bei laisvėms apginti nuo JAV vyriausybės, kariūnų ar šiaip piliečių veiksmų, rizikuoja tapti jei ne JAV armijos, kaip Hagos tarptautinis teismas, tai specialiųjų tarnybų taikiniais.

Mažai kas abejoja amerikietiškųjų specialiųjų tarnybų sugebėjimais nutildyti bet kurį JAV oponentą. Tam nėra būtina fiziškai pašalinti nepatogų politiką ar organizuoti karinį perversmą. Paprastai užtenka paprasčiausio šantažo, nes demokratinėse šalyse reputacija lemia politiko karjerą. Pagaliau, net jei kompromato ir nėra, visada galima organizuoti šmeižto kampaniją, tiek pasaulio, tiek bet kurios valstybės žiniasklaidoje.

Moralinės ekonominės sankcijos – vienintelis būdas paveikti tokias valstybes, kaip Jungtines Valstijos

Tikimybė, kad pasaulio valstybės imsis organizuotų veiksmų prieš pasaulinį hegemoną yra be galo maža, tačiau sustabdyti nacistuojantį agresorių gali ir jaučiantys moralinę atsakomybę jų piliečiai. Jie gali imtis moralinių ekonominių sankcijų, atsisakydami pirkti tokios valstybės įmonių gaminamas prekes ir paslaugas.

Perkant bet kokias valstybės – agresoriaus kompanijų pagamintas prekes ir paslaugas, yra prisidedama prie agresijos finansavimo

Kiekvienos valstybės bendrovės moka mokesčius į biudžetą, iš kurio yra padengiamos ir karinės išlaidos. Todėl, jei žmogus perka prekę, pagamintą valstybėje, kuri vykdo karinę agresiją, jis tuo būdu prisideda prie šios agresijos finansavimo. Kad ir koks mažas būtų pirkinys, dalis užmokesčio už jį patenka į agresoriaus biudžetą, o iš ten – ir į karinį biudžetą.

Daugelis norinčiųjų turėti ramią sąžinę stengiasi nepirkti produktų, pagamintų agresijas vykdančių valstybių įmonėse.

Taigi, netgi pirkdamas buteliuką „Koka kolos“, žmogus skiria tam tikrą cento dalį karinei JAV pramonei. Kol JAV klesti agresija ir nacizmas, nėra jokių garantijų, kad už tai nebus pagaminta kulka, kuria bus nužudytas eilinis taikus afganistanietis, irakietis, o gal netgi iranietis. Pagaliau (prisiminus JAV grasinimus Olandijai) niekas negali užtikrinti, kad nuo pergalių apsvaigęs agresorius kada nors neatsuks patrankų ir prieš jo paties tėvynę. Todėl daugelis norinčiųjų turėti ramią sąžinę stengiasi nepirkti produktų, pagamintų agresiją vykdančių valstybių įmonėse.

Netgi kai žmonės morališkai renkasi tik tarp savo kaina ir kokybe labai panašių prekių, rinkos jėgos padaro agresiją – o taip pat ir nacizmą – labai nuostolinga avantiūra. Moralines sankcijas jau yra savo kailiu pajutusi ne viena valstybė, tarp jų – ir Prancūzija, kai vykdė branduolinius sprogdinimus Ramiajame vandenyne.

Agresija ir nacizmas praras savo populiarumą, kai tik bus suvoktas jų nuostolingumas

Padarius militarizmą ir nacizmą nepelningais, galima juos sutramdyti net ir tokiose valstybėse kaip JAV. Agresyvūs ir nusiteikę užkariavimams žmonės paprastai nekreipia dėmesio į savo priešininkų pasipiktinimą, protestus ir demonstracijas, tačiau jie niekada nepamiršta savo ekonominės gerovės. Juk ir Hitleris nebūtų išsilaikęs valdžioje, jei jo vadovaujama vyriausybė nebūtų per trumpą laiką atgaivinusi Vokietijos ekonomikos.

Gal ateis ir toks laikas, kai patys kariūnai, saugiai ir patogiai įsitaisę šarvuotuose lėktuvuose bei tankuose, pagalvos kelis kartus prieš pradėdami šaudyti į beginklius žmones.

Ekonominiai sunkumai, su kuriais susiduria JAV, o ypač – sparčiai augantis užsienio prekybos balanso deficitas, akivaizdžiai rodo, kad visame pasaulyje žmonės perka mažiau amerikietiškų produktų. Perrinkus Bušą, ši tendencija turėtų stiprėti toliau. Dėl tos pačios priežasties savo užkariavimų vaisius turėtų greitai pajusti ir Britanija, ypač jei Tonis Bleras išsaugos savo postą po 2005 m. rinkimų.

Tiek JAV, tiek britų vyriausybės mėgina visas problemas aiškinti grynai ekonominėmis priežastimis, todėl yra labai svarbu, kad nacistuojantys veikėjai iš JAV ir Anglijos kuo greičiau suprastų, kodėl prastėja jų gyvenimo sąlygos, kodėl žmonės nebeperka amerikietiškų ir britiškų produktų. Kad sankcijos pasiektų tikslą, reikia, kad Bušo ir Blero gerbėjams nebeliktų abejonių, jog užmokesčio, kurį reikės sumokėti už nužudytus irakiečius, neatsvers visa Irako nafta.

Fašistuojančios ir agresyvios valstybės turi suprasti, kas jų laukia

Suprasdami, kiek daug galima padaryti taikos ir žmoniškumo labui netgi renkantis, ką pirkti vakarienei, žmonės žengia svarbų žingsnį pažabojant nacizmą ir agresiją visame pasaulyje. Labai svarbu, kad ir kiekvienas potencialus užkariautojas žinotų, kad, pradėjęs karą, jis pasmerktų savo eksportuojančias įmones greitam bankrotui.

Gal tada ateis ir toks laikas, kai patys kariūnai, saugiai ir patogiai įsitaisę šarvuotuose lėktuvuose bei tankuose, pagalvos kelis kartus prieš pradėdami šaudyti į beginklius žmones. Juk tai reikštų bedarbystę jų tautiečiams, mažesnes socialines garantijas jų vaikams ir tėvams, o po sekančios algos – gal vienu kitu mėsainiu mažiau ir jiems patiems.

Jankiams galima tai, kas uždrausta vokiečiams?


Įveskite antrąjį ir trečiąjį skaitmenis! įjunkite paveiksliukus ir pyragiukus

vardas   

   

Jei faktai neatitinka teorijos, pakeisk faktus.

Albertas Einšteinas

Counter-Propaganda.com

Counter-Propaganda.com – lt

simbolis

Counter-Propaganda.com

naujienos

užsakyti naujienas

elepaštu elepaštuRSS RSS

socialiniuose tinkluose

simbolis

©  Giedrius // 2005 - 2021