Counter-Propaganda.com

Lietuva NATO – visiškas NATO fiasko

2007 01 05

Lietuva NATO nare tapo visai neseniai, tačiau NATO pajėgų kareiviai čia jau tvirtai užsirekomendavo kaip bailiai ir nevykėliai.

NATO kuriamas viešasis įvaizdis – nepriekaištingas

Pačios NATO ar jos narių vyriausybių apmokamuose filmukuose, tyrimuose bei žiniasklaidos kampanijose NATO vaizduojama ne tik kaip technologiškai pirmaujanti karinė organizacija, galinti sau leisti bombarduoti bet kurią pasaulio šalį.

„Kodėl patys juos užpuolėte?“ – klausia karininkas dešimties NATO kareivių, kuriuos naktį bare primušė trys lietuviai.

„Mes galvojome, kad jie buvo tik dviese, o tada netikėtai pasirodė trečias.“

Anekdotas

NATO valstybių kariškiai vaizduojami kaip šaunūs, disciplinuoti ir svarbiausia – drąsūs kareiviai, be baimės ginantys „vakarietiškus idealus“.

Mūšio lauke NATO kareiviai drąsa nepasižymi

Paskutinės NATO operacijos paliko įspūdį, kad NATO „karžygiai“ atrodo narsuoliais tik prieš televizijos kameras. Jau seniai aišku, kad NATO kariškiai nestoja į kovą neturėdami ženklaus pranašumo prieš priešininką. Jeigu jų nėra daug kartų daugiau, vadinamosiose „taikos misijose“ dalyvaujantys NATO kariūnai, patogiai įsitaisę kokioje nors saugioje vietoje, yra linkę pasyviai stebėti, kaip susidorojama su beginkliais civiliais.

Pastaruoju metu NATO stengiasi bet kokia kaina išvengti atviros kovos. Karinių kampanijų Jugoslavijoje ir Afganistane metu NATO pasirinko masinių oro antskrydžių taktiką, ir už NATO kariūnų saugumą savo gyvybėmis sumokėjo dešimtys tūkstančių taikių gyventojų.

Ir dabar amerikiečių ir britų baudžiamieji daliniai išdrįsta pulti tik daug už save silpnesnes Irako Pasipriešinimo pajėgas. Dauguma jų operacijų, kai su sunkiųjų ginklų, aviacijos bei cheminio ginklo pagalba išskerdžiami nepaklusnių vietovių gynėjai kartu su visais ten esančiais taikiais gyventojais, labai primena Sadamo Huseino laikų susidorojimus.

Lietuvoje NATO kariškiai pagarsėjo savo bailumu

Lietuva NATO nare tapo tik 2004 m., tačiau gandai apie stulbinantį NATO pajėgų kariauninkų bailumą jau tapo legenda.

klausimas

Koks apibūdinimas jūsų nuomone labiau tinka NATO kariškiams?

Narsūs išvaduotojai

Bailūs žudikai

NATO kareiviai periodiškai primušami pagrindinėje savo dislokacijos vietoje - Šiauliuose. Tai tapo tokiu įprastu dalyku 2005 m., kad ko gero „duoti į snukį“ nors keliems NATO kariūnams gali tapti garbės reikalu kai kuriuose šiauliečių sluoksniuose.

Sklinda gandai, kad eilinis šiaulietis gali nesunkiai susidoroti su bent keturiais naktinių, dažnai Lietuvoje netradiciniais laikomų malonumų ištroškusiais NATO kariškiais. Kaip parodė JAV kariškių chuliganizmas Vilniuje 2005 m. rudenį, atsidūrę dviese prieš vieną neginkluotą vyrą, NATO kariauninkai jaučiasi labai nesaugiai ir tuojau pat griebiasi ginklų, su kuriais matyt bijo išsiskirti nesaugiose Lietuvos gatvėse.

Rusijos naikintuvui įskridus į Lietuvos oro erdvę, NATO lėktuvai nedrįso netgi pakilti į orą

2005 m. rugsėjį į Lietuvą įskridus Rusijos kariniam lėktuvui, nė vienas NATO naikintuvas nedrįso netgi pakilti į orą, jau nekalbant apie kokius nors veiksmus įsibrovėlio atžvilgiu.

Matyt ir keturių NATO lėktuvų yra per mažai netgi tam, kad palydėtų vieną vienintelį, priklausantį Rusijos karinėms oro pajėgoms.

Lietuva susidarė NATO kariauninkų įvaizdį, kuris gerokai skiriasi nuo propagandinio

Be abejo, prisiminę, kaip ciniškai NATO pajėgos skerdžia jiems neįtikusių šalių piliečius, o taip pat negailestingas žudynes, grobimus ir kankinimus Irake, Afganistane, Gvantanamo įlankoje ir kitur, lietuviai susidarė NATO įvaizdį, kuris gerokai skiriasi nuo to, kurį mums bruka pačios NATO užsakyti propagandiniai filmukai.

NATO primena gaują bailių, kruvinų nusikaltėlių. Argi ne taip?


Įveskite antrąjį ir trečiąjį skaitmenis! įjunkite paveiksliukus ir pyragiukus

vardas   

   

Laisvė yra teisė sakyti žmonėms tai, ko jie nenori girdėti.

Džordžas Orvelas

Counter-Propaganda.com

Counter-Propaganda.com – lt

simbolis

Counter-Propaganda.com

naujienos

užsakyti naujienas

elepaštu elepaštuRSS RSS

socialiniuose tinkluose

simbolis

©  Giedrius // 2005 - 2021