Counter-Propaganda.com

Diskusija apie:
„Laiškai [katalikų] Lietuvos Vyskupų Konferencijai ir popiežiui J. Racingeriui, kuriais prašoma oficialiai pasmerkti katalikų šventuosius Vaitiekų bei Brunoną iš Kverfurto ir nebešvęsti jų dienų“

tekstas

Kol kas nieko

    

 

Ką apie tai galvojate?


Įveskite pirmuosius du skaitmenis! įjunkite paveiksliukus ir pyragiukus

vardas   

   

 + 

Counter-Propaganda.com

Counter-Propaganda.com / šnekos – lt

simbolis

Counter-Propaganda.com

naujienos

simbolis

©  Giedrius // 2005 - 2020

°


galvo-
jate?

   vardas

-

Įveskite paskutinius du skaitmenis!
įjunkite paveiksliukus ir pyragiukus

 x