Counter-Propaganda.com

Hitleris, nacizmas ir terorizmas kaip blogio matai

2012 05 02

Kalbant apie niekšus valdžioje, norisi turėti neginčijamą blogio etaloną

Kartais būna nelengva įrodyti kieno nors blogumą. Pavyzdžiui, aišku, kad Vietnamo karo metu JAV įvykdė daugybę siaubingų nusikaltimų, tačiau niekas nevadina nusikaltėliais nei JAV vyriausybės, nei jų karinės vadovybės.

klausimas

Kuris iš jų yra padaręs daugiau blogio žmonijai?

Osama bin Ladenas
Osama bin Ladenas

Džordžas Bušas J.
Džordžas Bušas Jaunesnysis

Abu vienodai

Abu – žmonijos geradariai

Iš kitos pusės, Muamaras Kadafis NATO karinių pajėgų buvo paskelbtas nusikaltėliu ir vėliau nužudytas už tokias neaiškias nuodėmes kaip buvimas diktatoriumi ar hipotetinis prisidėjimas prie vadininamojo Lokerbio sprogimo (nors dabar tai vis labiau panašėja į eilinę CŽV suorganizuotą klastotę).

Todėl, jei nori įrodyti, kad kažkas yra tikras blogis, turi palyginti tai su kažkokiu neginčijamu blogio pavyzdžiu. Tada, jei įsitikini, kad tavo blogasis objektas yra toks pats blogas ar netgi blogesnis už etaloną, gali daryti pagrįstas išvadas. Galima argumentuotai tvirtinti, pavyzdžiui: „jaunesnysis Džordžas Bušas įvykdė daugiau nusikaltimų, nei Osama bin Ladenas; taigi jis yra už Obamą blogesnis nusikaltėlis – su Džordžu reikia elgtis bent jau taip pat griežtai, kaip buvo pasielgta su Osama“.

Pasaulyje, visiškai užgožtame NATO žiniaspaudos bei specialiųjų tarnybų, tiesiog nėra kito būdo pasakyti, kad kas nors taip vadinamuose Vakaruose yra blogis, kuriam reikia priešintis.

Teroristai kaip Vakarų kariškių nusikaltėliškumo matas

Aš tvirtai įsitikinęs, kad dauguma NATO kariškių ir ypač specialiųjų agentų nužudo daugiau taikių žmonių ir pažeidžia daugiau žmogaus teisių, nei dauguma jų priešų, tačiau Vakarų propaganda deklaruoja, kad visos tos NATO vykdomos žudynės buvo reikalingos pasipriešinti dar blogesniam blogiui, jų vadinamam „terorizmu“.

Todėl aš mėgstu lyginti dabartinius Vakarų nusikaltėlius su tais pačiais vadinamaisiais teroristais. Jei aš sugebu įrodyti, kad NATO (jos narės ar sąjungininkės) kariškiai savo tikslų siekia būdais, ne geresniais už naudojamus, sakykime, Al Kaedos, aš galiu logiškai paneigti NATO propagandą ir pareikalauti ☺, kad Vakarų nusikaltėliai būtų traukiami atsakomybėn ir nuteisiami bent jau taip griežtai, kaip teroristai.

Kai aš rašau apie teroristus ir bandau įrodyti, kad jie nėra tokie nusikaltėliai, blogi ir nežmoniški, kaip tie, kurie skelbiasi prieš juos kovojantys, aš iš tikrųjų nesijaudinu dėl pačių teroristų. Terorizmo idėjos Lietuvoje kol kas dar nelabai populiarios.

Mane jaudina tai, kas vyksta pasaulyje ir kaip tai gali paveikti Lietuvą. Man nepatinka tai, kad JAV ir jų parankiniai plėšia kitas šalis ir vis giliau skandina pasaulį į neapykantą bei priešiškumą. Aš manau, kad žmonija neturi alternatyvos bendradarbiavimui norėdama atsilaikyti prieš didžiuosius šio meto iššūkius, kaip visuotinis atšilimas bei nekontroliuojamas žmonių skaičiaus Žemėje augimas – žinoma, jei dar ne per vėlu.

Hitleris kaip absoliutaus blogio simbolis

Po pralaimėjimo II Pasauliniame kare, vokiečių nacių vadovas buvo paskelbtas absoliučiai blogu žmogumi. Netgi turėjimas jo nuotraukų, knygų, nacistinės simbolikos ir pan. kai kuriose šalyse gali baigtis baudžiamąja atsakomybe.

Todėl Hitleris ir naciai dabar tarnauja kaip tobuli blogio matai. Jei aš įrodau, kad kas nors yra ne geresnis už Hitlerį, ar kad organizacija yra ne geresnė už nacius, ar kad ideologija ar religija yra ne geresnė už vokiškąjį nacionalsocializmą, tuo įrodau, kad jie yra iš tikrųjų blogi ir su jais reikia elgtis bent jau kaip su dabartiniais naujaisiais naciais, kurie yra draudžiami ir persekiojami daugelyje Europos šalių.

Tiesą sakant, aš asmeniškai nesutinku, kad naciai buvo blogesni už, sakykime, istorinius krikščionis ar Mozės žydus. Paskutiniu metu, tai, kad vaizdo reportažuose iš Irako karo nebuvo pastoviai rodomos krūvos lavonų, visai neįrodo, kad JAV kuo nors geresnės už nacistinę Vokietiją.

Bet kokiu atveju, pačiam Hitleriui esu abejingas. Kai lyginu nacizmą su judaizmu, tikrasis mano objektas – ne nacizmas ar naciai, o judaizmas ir ypač judaistai, niekaip nesiliaujantys šantažuoti mano tautos ir šalies.

Ką apie tai galvojate?


Įveskite pirmąjį ir paskutinįjį skaitmenis! įjunkite paveiksliukus ir pyragiukus

vardas   

   

Politika – tai menas neleisti žmonėms dalyvauti jiems svarbiuose dalykuose.

Polas Valery

Counter-Propaganda.com

Counter-Propaganda.com – lt

simbolis

Counter-Propaganda.com

naujienos

užsakyti naujienas

elepaštu elepaštuRSS RSS

socialiniuose tinkluose

simbolis

©  Giedrius // 2005 - 2024