Counter-Propaganda.com

JAV – pavojaus šešėlis

2005 09 09

Su CŽV pagalba JAV kontroliuoja daugelį pasaulio valstybių. Jei nebeprognozuojama Amerikos „demokratija“ atves į valdžią tokių pažiūrų, kaip Bušas fanatikus su normaliais protiniais gebėjimais, žmonijai bus sunku atsispirti JAV agresijai.

klausimas

Kokia dalis JAV kariškių, samdinių ir specialiųjų tarnybų agentų įvykdomų karinių nusikaltimų bei nusikaltimų prieš žmoniškumą yra nufotografuojama ar nufilmuojama, ir apie juos sužino pasaulio visuomenė?

60-100 procentų

30-60 procentų

10-30 procentų

1-10 procentų

Mažiau nei vienas procentas

Jungtinės Amerikos Valstijos dažnai vaizduoja save kaip demokratiškiausią valstybę pasaulyje, šalį, kurioje maksimaliai garantuojamos žmogaus teisės.

JAV skiria savo pačių ir savo politikos propagandai milžiniškas pinigų sumas, finansuodamos daugelį televizijos programų, tiesiogiai ar per įvairius fondus sumokėdamos dešimtims tūkstančių įvairaus plauko valstybinių ar privačių politikos, kultūros, demokratijos ir panašių „ekspertų“ šimtuose pasaulio valstybių už tai, kad pastarieji visada pristato JAV kaip tobulą taikos, teisingumo, demokratijos, laisvės ir žmogaus teisių užtikrinimo pavyzdį bei gynėją.

JAV propaganda turi nedaug ką bendro su tikrove

Gerai apmokami amerikiečių propagandiniai filmukai nutyli daugumą faktų, kurie gali sudaryti įspūdį, kad JAV – toli gražu ne demokratija.

Dar ne taip seniai JAV buvo planingai vykdomas indėnų genocidas. Juodaodžiai amerikiečiai ir dabar jaučiasi diskriminuojami, musulmonų persekiojimas tapo kasdienybe, ir nemažai jų buvo priversti bėgti iš JAV.

Rasizmas JAV turi šimtmetines tradicijas, ir yra ženklų, kad jis kartu su agresija gali vėl tapti pagrindiniais JAV politikos principais.

Kas laukia žmonijos, kai už nebekontroliuojamos JAV, jos nebaudžiamai žudyti beginklius civilius įpratusių karinių pajėgų bei visagalės CŽV vairo atsistos šaltakraujai fanatikai, kurių intelekto koeficientas bus gerokai aukštesnis nei 78?

Juk pasauliui buvo taip sunku sukurti veiksmingą koaliciją netgi prieš Hitlerį, kuris bendrai buvo pakankamai sąžiningas ir niekada neslėpė savo tikrųjų ketinimų.

JAV eksportuojama „demokratija“ dažniausiai perauga į beginklių žmonių žudynes ir genocidą. JAV specialiosios tarnybos dažnai finansuoja didžiausius pasaulio nusikaltėlius, tokius kaip Raudonieji khmerai ir jų vadas Pol-Potas.

JAV galia ir įtaka auga

Amerikiečiai nesivaržydami naudojasi savo įtaka be gailesčio apiplėšinėdami silpnesnes šalis (kaip savo kailiu yra patyrusi ir Lietuva), ir vis mažiau lieka besiryžtančių jiems pasipriešinti.

JAV yra galingiausia pasaulio valstybė tiek pagal karinę galią, tiek ekonomiškai bei technologiškai, todėl jų įtaka pasaulio politikai ir atskirų šalių likimui visą laiką auga.

Iširus Tarybų Sąjungai, vis mažiau lieka valstybių, drįstančių paprieštarauti Jungtinėms Valstijoms, jau nekalbant apie galimybę organizuoti prieš JAV nukreiptus bendrus ekonominius ar karinius veiksmus. Grasinimų, jėgos, ekonominio spaudimo, papirkimo ar paprasčiausio asmeninio šantažo būdu JAV gali priversti paklusti savo valiai daugumos pasaulio šalių vyriausybes.

JAV specialiosios tarnybos jau seniai kontroliuoja daugelį valstybių

JAV armija ir CŽV, pačios ar su savo užsienio agentūrų, NATO ir įvairių fondų pagalba, organizuoja bei finansuoja kursus ir stažuotes jauniems armijos bei specialiųjų tarnybų karininkams iš daugelio pasaulio šalių, neišskiriant netgi tų, kurios neslepia savo priešiškumo JAV.

Paprastai ten dėsto bent keli specialiai CŽV parengti instruktoriai, ir tokie kursai – pati palankiausia aplinka indoktrinavimui, kompromituojančios medžiagos rinkimui bei agentų ir informatorių verbavimui.

Todėl neretai atsitinka, kad netgi JAV priešiškose valstybėse karinėms pajėgoms, žvalgybai ir kontržvalgybai vadovauja jei ne tikrieji CŽV agentai, tai bent amerikiečiams smarkiai simpatizuojantys karininkai.

Dažniausiai būtent tokie žmonės organizuoja valstybinius perversmus ar vadinamąsias „oranžines revoliucijas“, atvedančias į valdžią besąlygiškai paklusnias amerikiečiams vyriausybes.

CŽV terorizuoja visą pasaulį – tai vėlgi patvirtina Lietuvos patirtis

Konsultuotis į JAV periodiškai važinėja ir daugelio valstybių saugumo tarnybų vadovai, neretai ten praleisdami po kelis mėnesius. Neretai taip atsitinka, kad po to jų vadovaujamos tarnybos visų pirma gina JAV, o ne savo šalies interesus.

Pavyzdžiui, išanalizavus Lietuvos specialiųjų tarnybų veiklą privatizuojant Mažeikių naftą 1998 m. ar Adamkui tampant prezidentu vietoj Pakso 2004 m., peršasi išvada, kad Lietuvos saugumui tiesiogiai vadovaujama iš JAV, jo vadovai asmeniškai atsiskaito amerikiečiams ir kad pagrindinė Lietuvos valstybės saugumo komiteto funkcija – ginti JAV ir amerikiečių interesus prieš Lietuvą ir lietuvius.

CŽV agentai jaučiasi šeimininkais vis didesnėje pasaulio dalyje. Ne tik Azijoje ar Afrikoje, bet ir Europoje jie be jokių skrupulų grobia žmones, transportuoja juos po visą pasaulį, kankina ir žudo, nekreipdami dėmesio į vietinius įstatymus, vyriausybes ar visuomenės nuomonę.

JAV pradeda kelti rimtą grėsmę pasauliui

Jei amerikiečiai pajungs savo kontrolei Kiniją ir Rusiją, jie taps vienvaldžiais pasaulio šeimininkais. Dėl JAV politikos tradicijų, ten klestinčių rasizmo, religinio fanatizmo, gobšumo ir agresijos, nevaržomas amerikiečių viešpatavimas galėtų tapti žmonijos tragedija.

Išskirtinę savo padėtį JAV jau dabar išnaudoja žlugdydamos bendras pasaulines iniciatyvas; pavyzdžiu gali tarnauti Kioto protokolas, kuriuo siekiama organizuoti bendrus veiksmus klimato atšilimui sustabdyti ir kuris, JAV atsisakius jį ratifikuoti, yra virtęs mažai ką reiškiančių deklaracijų spektakliu.

Savo nenubaustomis agresijomis Grenadoje, Jugoslavijoje, Afganistane bei Irake JAV pavertė JTO chartiją ir pačią tarptautinę teisę savo propagandos žaisliuku, moralinį autoritetą praradusiu deklaratyvių tekstų rinkiniu.

Didelę JAV istorijos dalį sudaro užkariavimai, o nesenos okupacijos rodo, kad amerikiečiai vėl pasirengę su ginklu rankoje grobti naujas teritorijas bei strateginius gamtinius išteklius.

Todėl jau dabar dauguma žmonių laiko JAV didžiausia pasaulyje grėsme taikai ir saugumui.

Dabartinė padėtis gali dar labiau pablogėti

Jaunesniojo Bušo perrinkimas suteikia senam posakiui „JAV prezidentu gali tapti bet kas“ naują prasmę – JAV „demokratija“ gali nesunkiai pasukti į bet kurią pusę, ir vieną dieną į valdžią gali ateiti rimti naciai.

Visai realu, kad Bušą, Rais ir Ramsfeldą gali pakeisti žmonės su panašiomis ar dar amoralesnėmis vertybėmis, tačiau su normaliais protiniais sugebėjimais.

Kas bus, jei tai sutaps su dar didesniu JAV įtakos išaugimu? Kas laukia žmonijos, kai už nebekontroliuojamos JAV, jos nebaudžiamai žudyti beginklius civilius įpratusių karinių pajėgų bei visagalės CŽV vairo atsistos šaltakraujai fanatikai, kurių intelekto koeficientas bus gerokai aukštesnis nei 78?

Juk pasauliui buvo taip sunku sukurti veiksmingą koaliciją netgi prieš Hitlerį, kuris apskritai buvo pakankamai sąžiningas ir niekada neslėpė savo tikrųjų ketinimų.

Ką apie tai galvojate?


Įveskite pirmąjį ir trečiąjį skaitmenis! įjunkite paveiksliukus ir pyragiukus

vardas   

   

Kartais malonu vaidinti beprotį.

Seneka

Counter-Propaganda.com

Counter-Propaganda.com – lt

simbolis

Counter-Propaganda.com

naujienos

užsakyti naujienas

elepaštu elepaštuRSS RSS

socialiniuose tinkluose

simbolis

©  Giedrius // 2005 - 2021