Counter-Propaganda.com

Kovoti su propaganda

2005 03 30

Propaganda yra vienas žalingiausių žmonijai išradimų visoje jos istorijoje.

klausimas

Kuris iš jų sąžiningesnis?

Džordžas
Džordžas Bušas Jaunesnysis

Adolfas
Adolfas Hitleris

Pabandykite surasti dar nors vieną esminį skirtumą!

Pasaulinio diskurso formavime pirmaujančios JAV ir jų pasekėjai dažniausiai manipuliuoja tokiais simboliais, kaip „demokratija“, „laisvė“ ar „žmogaus teisės“ – vadinamosiomis „vakarietiškomis vertybėmis“.

Tai jiems lengvai pavyksta, nes po Tarybų Sąjungos iširimo nebeturėdami pakankamai finansuojamos ideologinės opozicijos, Vakarai ir "vakarietiškas gyvenimo būdas" yra oficialiai aukštinami kaip "kultūringumo" ir "civilizuotumo" atributai.

Būtent mitu apie Vakarų pranašumą prieš kitas kultūras remiasi JAV bei daugelio kitų agresyvių valstybių ir tarptautinių organizacijų oficialioji propaganda, ideologiškai pagrįsdama savo spekuliacijas apie politiškai neparankių nekrikščioniškų bei stačiatikių šalių ar netgi tautų „nebrandumą“ ir „atsilikimą“, jei ne savo forma, tai esme labai primenančias nacistines teorijas apie nevienodas tautų vertes ar istorinę „išrinktųjų“ misiją .

Tačiau juk tiems, kuriuos žudo ar apiplėšia mosuodami Vakarų vėliavomis, visai nesvarbu, kad dabartiniai naciai viešai smerkia Hitlerį ir jo nuoširdžius pasekėjus, gudriai slėpdamiesi po demokratijos ir laisvės gynėjų kaukėmis.

Europos vertybės tampa rinkiniu bereikšmių žodžių, kuriais manipuliuojant, galima pateisinti bet kokius nusikaltimus.

Pastaruoju metu "demokratija", "laisve", "žmogaus teisėmis" ir pan. JAV, NATO ir panašios valstybės bei organizacijos pateisina ne tik grubų šantažą bei begėdišką kišimąsi į vidinius nepriklausomų valstybių reikalus, bet ir plėšimą, kankinimus ar netgi masinį beginklių žmonių žudymą.

JAV ir jų vadinamųjų „sąjungininkų“ ciniškai manipuliuojamos, daugumos europiečių vis dar nuoširdžiai pripažįstamos ir gerbiamos vertybės tampa rinkiniu patogių propagandinių klišių, kurias savo savanaudiškiems tikslams gali vartoti kiekvienas, sugebantis pasisamdyti žiniasklaidą.

Vis stiprėjanti žiniasklaidos kontrolė, kasdieninis oficialus melas ir propaganda sėkmingai tarnauja pateisinant pasaulinio agresoriaus bei jo klusnių „sąjungininkų“ nusikaltimus, tačiau kasdienybe tapusi veidmainystė baigia griauti jų manipuliuojamų simbolių ir vertybių autoritetą.

Virtę propagandos įrankiais, „demokratija“, „laisvė“, „žmogaus teisės“, o kartu ir patys „Vakarai“ visam pasauliui tampa melo ir apgaulės simboliais. Jei dabartinė padėtis nepasikeis, pats europietiškas gyvenimo būdas gali tapti visuotinės paniekos ir pasišlykštėjimo objektu.

Propaganda supriešina žmones

Propaganda – tikrovės iškraipymas su tikslu manipuliuoti žmonėmis. Tačiau net ir pati sėkmingiausia propaganda, kuriai pavyksta įtikinti užsakovų numatytas tikslines grupes, daugelį kitų paveikia priešingai.

Pavyzdžiui, JAV propaganda apie vadinamosios „koalicijos“ vadinamąją „misiją“ Irake sėkmingai įtikino daugumą Šiaurės amerikiečių ir dalį europiečių (bent jau kuriam laikui) palaikyti Bušo politiką, tačiau tie, kurie patys susidūrė su amerikiečių bei jų „sąjungininkų“ žvėriškumais, o taip pat visi tie, kurie aktyviai domisi įvykiais pasaulyje, labai greitai suprato, kad Bušas su jo komanda tiesiog begėdiškai melavo, siekdami susikurti pretekstą pavogti Irako naftą.

Kitas panašus pavyzdys – propaganda, aukštinanti Europos Sąjungą. Gausūs plakatai, brošiūros, lipdukai, videofilmukai ir pan. palieka pirmą įspūdį, kad Europos Sąjunga yra vienareikšmiškai naudinga europiečiams. Tačiau tie, kurie netingi pasidomėti, koks gi iš tikrųjų yra ES poveikis, nesunkiai įsitikina, kad Europos Sąjunga be kai kurių teigiamų aspektų daro didžiulę neigiamą įtaką tiek savo narių ekonomikoms, tiek demokratijos bei žmogaus teisių apsaugos kokybei.

Nors trumpu laikotarpiu konkrečioms žmonių grupėms propaganda dažnai padaro planuotą poveikį, ilgu laikotarpiu vis daugiau žmonių supranta, kad juos tiesiog norima apgauti, norima jais manipuliuoti, įtikinti juos elgtis taip, kaip to nori propagandos užsakovai. Tai daugelį įžeidžia, ir jie ilgam nusistato priešiškai propagandos skleidėjų atžvilgiu.

Abiem minėtais atvejais – JAV ir ES – galų gale propaganda atsisuka prieš jos užsakovus. Afganistano bombardavimų metu daug kas dar palaikė JAV politiką, tačiau paaiškėjus tikriesiems Irako okupacijos motyvams, JAV prarado visą savo autoritetą, įgytą po Tarybų Sąjungos iširimo, ir tapo viso pasaulio pasišlykštėjimo objektu.

Europos Sąjungos propagandiškumas dar nepatraukė plačiųjų masių dėmesio, tačiau vis daugėja žmonių, kurie tai perpranta – ir nemaža jų dalis tampa užkietėjusiais ES priešininkais – daugelis visai pagrįstai nenori atleisti už tai, kad juos begėdiškai vedžiojo už nosies.

Propaganda sukiršina valstybes ir netgi tautas

Įžūli propaganda kurį laiką sėkmingai įtikino amerikiečius balsuoti už Bušą ir pritarti agresyviai JAV politikai. Tačiau galų gale smarkiai išaugo skaičius šalių, kuriose JAV jau visiškai nebegerbiamos, ir svarbiausia – jomis nebepasitikima.

Galbūt dauguma amerikiečių mano, kad pasaulio, taip kaip daugelio jų tautiečių, pasipiktinimas ir nepasitikėjimas nukreiptas prieš Bušą. Tačiau jie smarkiai klysta – tai, ką amerikiečiai jaučia Bušui, dauguma žmonių jaučia JAV kaip valstybei ir Bušą išrinkusiems jos piliečiams. Kartą perpratę amerikiečių propagandą, daugelis jau niekada nebepatikės JAV vyriausybe, o netikėdami – nenorės su JAV dėl ko nors rimtai derėtis ar susitarti. Viskas yra dar blogiau – atsiranda vis daugiau ir tokių, kurie pradeda niekinti pačią amerikiečių tautą.

JAV pirmauja pagal skleidžiamos propagandos kiekį, tačiau propaganda nėra svetima ir kitoms valstybėms ar jų organizacijoms. Nedaug nuo JAV atsilieka Europos Sąjunga bei jos įtakingiausios narės, tad labai tikėtina, kad ir jas greitai ištiks JAV likimas.

Propaganda galutinai supriešina žmoniją tuo metu, kai šiai labiausiai reikia bendradarbiauti

Tarptautinis bendradarbiavimas jau dabar yra labai svarbus siekiant užkirsti kelią branduolinio ginklo panaudojimui, o greitai jis gali tapti būtina sąlyga žmonijos išlikimui, kaip vienintelis realus būdas sustabdyti pasaulinį klimato atšilimą.

Tuo tarpu propaganda kiršina tarpusavyje tautas ir civilizacijas. Kalbant propagandos kalba, jei nėra tarpusavio pasitikėjimo, galima pasiekti tik deklaratyvius susitarimus – taigi propaganda daro realų tarptautinį bendradarbiavimą neįmanomu.

Ko gero dabar, kai labai svarbu konstruktyviai bendrauti ir tartis dėl bendrų veiksmų, pelno ištroškusios žiniasklaidos masiškai štampuojama ir visiems brukama propaganda tampa pagrindiniu žmonijos priešu.

Ką apie tai galvojate?


Įveskite pirmąjį ir paskutinįjį skaitmenis! įjunkite paveiksliukus ir pyragiukus

vardas   

   

Aš supratau, kad politika yra per daug rimtas dalykas, kad būtų galima ją palikti politikams.

Šarlis de Golis

Counter-Propaganda.com

Counter-Propaganda.com – lt

simbolis

Counter-Propaganda.com

naujienos

užsakyti naujienas

elepaštu elepaštuRSS RSS

socialiniuose tinkluose

simbolis

©  Giedrius // 2005 - 2024