Counter-Propaganda.com

Terorizmas

Vakarai pratęsė Mahometo Atos misiją paversdami rugsėjo 11 džihado triumfu

Po rugsėjo 11 Bušo vadovaujami Vakarai patys įgyvendino teroristų tikslus: išpūtė atakos svarbą, įbaugino vakariečius, įteigė musulmonams, kad jie yra jėga, išreklamavo Al Kaedą bei susikompromitavo patys.

Kaip buvo parodyta praeitame straipsnyje, Pasaulio prekybos centro sugriovimas peraugo į didelę islamo pergalę prieš Vakarus. Tačiau nieko panašaus neatsitiko antrojo pagal dydį teroristų išpuolio – Beslano mokyklos užgrobimo Rusijoje – atveju.

skaityti toliau

Mahometas Ata

2001 m. rugsėjo 11-oji tapo didele islamo pergale prieš Vakarus

Rugsėjo 11 atakos konsolidavo radikalųjį islamą, sustiprino Al Kaedą ir kitas radikalias musulmoniškas organizacijas. Jų pasekmėje Vakarai dabar gyvena baimėje, daugelis šalių tampa policinėmis valstybėmis.

2001 m. rugsėjo 11-ąją radikaliai musulmonų grupuotei Al Kaeda priklausantys devyniolika jaunuolių, kuriems vadovavo Mahometas Ata, užgrobė keturis amerikiečių keleivinius lėktuvus.

skaityti toliau

Laiškas Toniui Blerui dėl sprogimų Londono metro

Nejaugi Tonis Bleras nesijaučia kaltas dėl 2005 m. liepos 7 d. sprogimų Londono metro aukų? Ką jis pasiūlytų daryti savo tautiečiams, jei ne Irakas, o Britanija būtų okupuota?

Nuo pat agresijos prieš Iraką pradžios 2003 m. vadinamosios „koalicijos“ nariai bijojo, kad irakiečiai ar jiems prijaučiantys musulmonai gali panaudoti jėgą prieš valstybes, pasiuntusias savo karines pajėgas paremti JAV, šioms užgrobiant Iraką. Po to, kai musulmonams, susprogdinant metro stotį Madride, pavyko įtikinti Ispaniją išvesti savo okupacines pajėgas, buvo visiškai akivaizdu, kad atėjo eilė Britanijai.

skaityti toliau

Terorizmas – kurie amoralesni: teroristai ar tie, kurie kariauja su „Pasauliniu terorizmu“?

Terorizmas dabar tiktai laimi, JAV ir jų „sąjungininkų“ primityviai kritikuojamas ir puolamas. „Kovos su terorizmu“ retorika duoda priešingus rezultatus nei tikimasi, kadangi vargu ar dabartiniai „teroristai“ yra amoralesni už tuos, kurie su jais kovoja.

Terorizmas buvo galutinai demonizuotas tik XX amžiaus pabaigoje, kai „teroristais“ buvo pradėta vadinti ir kriminalinius nusikaltėlius, paimančius įkaitais žmonių grupes lėktuvuose, autobusuose ar pan. su tikslu gauti išpirką.

skaityti toliau


Kiekviena tauta kiekvienoje pasaulio dalyje turi priimti sprendimą. Arba jūs esate su mumis, arba jūs esate su teroristais.

Džordžas V. Bušas,
2001 m. rugsėjo 20

Counter-Propaganda.com

Counter-Propaganda.com / tema – lt

simbolis

Counter-Propaganda.com

naujienos

užsakyti naujienas

elepaštu elepaštuRSS RSS

socialiniuose tinkluose

simbolis

©  Giedrius // 2005 - 2024