Counter-Propaganda.com

Discussion about:
‘Open letter to Norwegians’

the text

    

 

2.   Donatas    2015 06 22  12:46:55

one of the biggest piles of shit i have ever seen.

Donatas. Lithuanian.

1.   Mycė    2013 06 27  02:40:28

Jei galima, mes lietuviškai porą žodelių? Gan atidžiai paskaitėm Jūsų laiškus norvegam ir padarėm sau visai netikėtas išvadas: ko gero visur (Lietuvėlėj, Norvegijoj, Konge, Čilėj, Aliaskoj) ir visais laikais (šiandien, vikingų laikais, tautų kraustymosi laikotarpiu, žodžiu - bet kada) buvo, yr ir bus fiziškai - geografiškai sėslesnių ir judresnių žmonių. Matomai, tie judresnieji, be kita ko, yra linkę pridaryti daugiau bėdos, pvz.,vikingai (ar jų protėviai gotai) buvo iš judriųjų padermės - užtat visur bastėsi ir kenkė. Dabar iš Lietuvos į Norvegiją važiuoja irgi judrieji nenurimstantieji...

What do you think about it?


Enter the first and the last digits! please, permit pictures and cookies

name   

   

 + 

Counter-Propaganda.com

Counter-Propaganda.com / discussions – en

the symbol

Counter-Propaganda.com

news

the symbol

©  Giedrius // 2005 - 2024

°

What
do you
think?

   name

-

Enter the first and the third digits!
please, permit pictures and cookies

 x