Counter-Propaganda.com

Discussion about:
‘Lithuans’

the text

    

 

3.   perkunaz    2016 10 31  18:44:17

Visos religijos šėtono siųstos į galvas banditų, siekiančių užvaldyti tautas.
Senovėje gilioje žmonės turėjo tikėjimus. Tai individualus santykis su Gamtos jėgomis - dievybėmis.
Ir kiekviena grupelė garbino savo dievybes, neneigdamos ir kitų gretimų tikėjimų. Todėl ir Graikijoje nebuvo agresyviai vienijančios religijos, o statė šventyklas daugybei deivių ir dievų. Religijos visos nešqa agresyvų vienijimą, kad galėtų užkariauti kitas tautas.

2.   Giedrius    2013 03 16  13:04:24

Kodėl?
Jei pripažįstate lietuviškus dievus ir neteigiate, kad šie žemesni už latviškuosius, nėra jokių kliūčių laikyti save lietuviete.
Nebent pati nenorėtumėte, kad Jus taip vadintų.:)
Pagaliau, latviškieji dievai — tai faktiškai ir lietuviškieji, tik greičiausiai mūsų pamiršti.

1.   Laima Laumė    2013 03 15  15:20:46

O tai jeigu man dar ir Mara, Jumis ir Ūselis prie širdies, tai išeina, kad jau negaliu būt lietuvietė? Kas esu tada pagal Jūsų klasifikaciją? Latvietė? Baltietė?

What do you think about it?


Enter the last two digits! please, permit pictures and cookies

name   

   

 + 

Counter-Propaganda.com

Counter-Propaganda.com / discussions – all languages

the symbol

Counter-Propaganda.com

news

the symbol

©  Giedrius // 2005 - 2024

°

What
do you
think?

   name

-

Enter the first two digits!
please, permit pictures and cookies

 x