Counter-Propaganda.com

Counter-Propaganda.com

Counter-Propaganda.com – lt

Krupio ženklas

Lietuvietiškas – euronietiškas kalendorius

Lietuviškųjų dievų ir deivių savaitės dienų bei svarbiausiųjų švenčių kalendorius.

Gruodžio 21-ji arba 22-ji, Žiemos Saulėgrįža, metų ir žiemos pradžia. Saulės Sugrįžimo diena, Saulės ir Gabijos, ugnies ir šeimos židinio deivės, diena. Taip pat Vestos diena.
Kukli šeimos šventė. Puiki proga uždegti padėkos žvakutę grįžtančiai Saulei.

skaityti toliau

bejėgiai

Dar vienas kreipimasis į Europos žmogaus teisių teismą

Paskutinė mano skundo EŽTT dėl lietuvių diskriminavimo Lietuvoje versija.

Tuoj bus du metai, kai bandau sustabdyti begėdišką lietuvių diskriminavimą taip vadinamoje „Lietuvos Respublikoje“. Be jokių pasekmių. Tokiose bylose paprastai EŽTT tampa paskutine instancija, bet aš didelių vilčių nededu. Jų akyse mes – TIK kažkokie lietuviai.

skaityti toliau

Baikite kurstyti mus prieš rusus3 n.

Kreipiuosi į prokuratūrą bei LR radijo ir televizijos komisiją, kad būtų stabdoma delfi.lt vykdoma paniekos ir neapykantos rusams (rusakalbiams) kurstymo kampanija. Informuoju apie tai delfi.lt ir rusakalbę žiniasklaidą.

Rusakalbių nejaudina argumentai, kurių jie negali ir nenori suprasti, juos paveikia šiurkštūs ir stiprūs jausmai, tokie kaip neapykanta, fanatizmas, isterija, baimė, susižavėjimas, entuziazmas bei godumas.“ – rašo delfi.lt.

skaityti toliau

bejėgiai

Paraiškos į Europos Žmogaus Teisių Teismą ir laiškas svajotojams apie Europos Sąjungą

Turiu kreiptis į EŽTT – kaip į paskutinę instanciją, kadangi Lietuvos Respublikos teismai atsisako ginti lietuvių teises. Mes žeminami savo pačių šalyje, ES paverstoje mūsų tautos naikinimo įrankiu.

Šiandien išsiunčiau du pareiškimus į Europos Žmogaus Teisių Teismą ir laišką tiems europiečiams, kurių šalys siekia didesnės integracijos į Europos Sąjungą. Apie tai informavau tiek Europos žiniasklaidos, kiek sugebėjau.

skaityti toliau

vienišas vaikas

Ar Strasbūro teismas gins lietuvių teises į šeimą?

Prašymas Europos žmogaus teisių teismui priversti Lietuvos Respubliką gerbti kitos lyties gyvenimo draugo neturinčių lietuvių ir globos namuose augančių vaikų šeimos gyvenimą.

Atėjo laikas įvykdyti tai, ką pažadėjau.

skaityti toliau

Laimos eglė

Lietuvietis3 n.

Lietuvietis — tai žmogus, paprastai lietuvis, kuris tiki lietuviškaisiais dievais, išskirdamas juos iš kitų dievų.

Lietuvietis neprivalo garbinti visų lietuviškųjų dievų, netgi gali aktyviai negarbinti jokio dievo. Tačiau lietuvietis, norėdamas save taip vadinti, privalo pripažinti, kad Lietuvos dievai yra svarbiausieji bent jau jam ir Lietuvai.

skaityti toliau

Hitleris, nacizmas ir terorizmas kaip blogio matai

Dažnai lyginu dabartinius nusikaltėlius su paskelbtaisiais didžiaisiais istoriniais piktadariais.

Kalbant apie niekšus valdžioje, norisi turėti neginčijamą blogio etaloną

Kartais būna nelengva įrodyti kieno nors blogumą. Pavyzdžiui, aišku, kad Vietnamo karo metu JAV įvykdė daugybę siaubingų nusikaltimų, tačiau niekas nevadina nusikaltėliais nei JAV vyriausybės, nei jų karinės vadovybės.

skaityti toliau

Kodėl negerbiu agresyvių religijų

Nejaučiu pareigos gerbti tų, kurie patys negerbia kitų, tame tarpe dievų, religijų bei jų pasekėjų.

Kodėl noriu priešintis propagandai

Šlykščiuosi apgaule ir veidmainyste, o propaganda yra populiariausia ir žalingiausia jų forma.

Mano propagandos demaskavimo logika

Propagandos apgaulingumui įrodyti užtenka paprasčiausios dedukcijos.

Nacizmas – vėl atgimsta

Adolfas Hitleris ir jo nacizmas taip visuotinai smerkiami, nes buvo nuoširdūs, neslėpė savo tikrųjų ketinimų ir pralaimėjo karą. Dabartiniai naciai postringauja apie laisvę ir demokratiją – jų nebaudžiamumo skatinamas, atgimsta ir nuoširdus nacizmas.

Laiškas ES, prašantis nutraukti svastikos uždraudimo svarstymą

Laiškas Europos Sąjungai, prašantis nesvarstyti svarbaus baltų tikėjimo simbolio svastikos uždraudimo arba svarstyti tai kartu su krikščioniškojo kryžiaus uždraudimu, stabdyti Inkvizicijos, jėzuitizmo atgimimą ES

Lietuva NATO – visiškas NATO fiasko

Lietuva NATO nare tapo visai neseniai, tačiau NATO pajėgų kareiviai čia jau tvirtai užsirekomendavo kaip bailiai ir nevykėliai.

Negi lietuvių emigracija gali būti sustabdyta tokiomis priemonėmis kaip melas, propaganda ar „pozityvus Lietuvos įvaizdis“?

Lietuvių emigracija negali būti sustabdyta valstybinio melo pagalba, nes lietuviai nebepasitiki Lietuvos valstybe. Gal įtikinti lietuvius pasilikti galėtų iš esmės pasikeitusi užsienio ir ypač socialinė politika?

Lietuvos istorija klastojama – valstybė pradeda mulkinti lietuvius jau mokykloje

Lietuvos istorija iš esmės falsifikuojama, paverčiama propaganda. Pokario rezistencijos atveju ne tik klastojami motyvai, bet ir nuslepiami svarbūs faktai.

Jėzus Kristus: dievas? – fokusininkas? – nusikaltėlis? – ligonis?

Evangelijos pateikia liudijimų apie krikščionių pranašo gyvenimą ir mokymą, pagal kuriuos galima spręsti, jog Jėzus Kristus buvo dievas, gabus fokusininkas, pavojingas nusikaltėlis ar tiesiog psichinis ligonis.

Laiškai [katalikų] Lietuvos Vyskupų Konferencijai ir popiežiui J. Racingeriui, kuriais prašoma oficialiai pasmerkti katalikų šventuosius Vaitiekų bei Brunoną iš Kverfurto ir nebešvęsti jų dienų

Popiežius ragina gerbti religijas ir jų simbolius. Katalikų šventieji Vaitiekus ir Brunonas buvo nubausti už tai, kad išniekino baltų tikėjimo simbolius, todėl Katalikų bažnyčia turi juos viešai pasmerkti.

Ar tik Jėzus Kristus nebuvo suvalgytas?

Priėmus prielaidą, kad Jėzus Kristus (jo lavonas) po nukryžiavimo buvo suvalgytas jo mokinių, galima paaiškinti ne tik krikščioniškąją kanibalizmo mistiką, bet ir daugelį kitų krikščionybės mįslių.

Lietuva ir nusižeminimas – ką apie mus pagalvotų?

Tyčiotis iš lietuvių tautos Lietuvoje apsimoka. Populiarioji „ką apie mus pagalvotų?“ kultūra – tiesioginė kulminacija senovinio papročio viešai nusižeminti, kurį lietuviams įskiepijo Katalikų bažnyčia.

Krikščionybė – krikščionys užkariavo pasaulį savo begalinio amoralumo dėka

Krikščionybė taip greitai paplito po pasaulį todėl, kad krikščionys nedvejodami griebdavosi pačios begėdiškiausios niekšybės. Ilgą laiką krikščionys garsėjo ne tik savo klasta, bet ir sunkiai besuvokiama netolerancija bei nežmonišku žiaurumu.

Genocidas ir demokratija – ar stabili demokratija galima be genocido?

Genocidas matomai yra neišvengiamas kuriant demokratiją didelėse valstybėse. Demokratija gerai funkcionuoja tose, kurių politiškai vienalytės visuomenės kažkada buvo sukurtos vykdant religinį bei etninį genocidą.

Lietuva ir lietuvybė – panieka ir patyčios po nepriklausomybės euforijos

Lietuva pergyvena nuosmukį. Lietuvybė, lietuvių kalba ir pati lietuvių tauta yra tapusios paniekos ir pasityčiojimo objektais.

Vakarai pratęsė Mahometo Atos misiją paversdami rugsėjo 11 džihado triumfu

Po rugsėjo 11 Bušo vadovaujami Vakarai patys įgyvendino teroristų tikslus: išpūtė atakos svarbą, įbaugino vakariečius, įteigė musulmonams, kad jie yra jėga, išreklamavo Al Kaedą bei susikompromitavo patys.

2001 m. rugsėjo 11-oji tapo didele islamo pergale prieš Vakarus

Rugsėjo 11 atakos konsolidavo radikalųjį islamą, sustiprino Al Kaedą ir kitas radikalias musulmoniškas organizacijas. Jų pasekmėje Vakarai dabar gyvena baimėje, daugelis šalių tampa policinėmis valstybėmis.

JAV – pavojaus šešėlis

Su CŽV pagalba JAV kontroliuoja daugelį pasaulio valstybių. Jei nebeprognozuojama Amerikos „demokratija“ atves į valdžią tokių pažiūrų, kaip Bušas fanatikus su normaliais protiniais gebėjimais, žmonijai bus sunku atsispirti JAV agresijai.

Laiškas Toniui Blerui dėl sprogimų Londono metro

Nejaugi Tonis Bleras nesijaučia kaltas dėl 2005 m. liepos 7 d. sprogimų Londono metro aukų? Ką jis pasiūlytų daryti savo tautiečiams, jei ne Irakas, o Britanija būtų okupuota?

Europos Sąjunga ir tikroji jos misija (3) – skleidžiama korupcija

Narystė ES pavertė Lietuvą korumpuočiausia Europos valstybe. Europos Sąjunga skleidžia korupciją ne tik griaudama demokratiją, bet ir savo valdininkų etikos, reguliavimo bei perskirstomosios politikos dėka.

Penktadienis. Meilės diena. Mildos, meilės deivės, savaitės diena. Taip pat Frėjos, Veneros, Alacho diena.


Bet kokia sąjunga, kurios tikslas nėra karas, yra beprasmiška ir nenaudinga.

Hitleris

klausimas

Kurie amoralesni, teroristai ar jų medžiotojai?

Teroristai

Tie, kurie skelbiasi kariaują „karą prieš terorizmą“

Ir tie, ir tie tokie patys


Susijęs tekstas

Jei žmogus priima negalvodamas tai, kas ateina iš toli, jis atras kančią šalia savęs.

Konfucijus

simbolis

Counter-Propaganda.com

naujienos

užsakyti naujienas

elepaštu elepaštuRSS RSS

socialiniuose tinkluose

simbolis

©  Giedrius // 2005 - 2024