Counter-Propaganda.com

Terorizmas

Osama bin Laden

What has happened to Osama bin Laden?

It looks fairly improbable that Osama bin Laden was actually killed in Abbottabad. Maybe he is still alive.

The more I think about the official story about bin Laden’s death, the less convincing it appears to me. I do not know anything special about what happened in Abbottabad on the 2nd September 2012; however, I am absolutely sure that the USA would by no means have simply killed Osama in those circumstances.

skaityti toliau

Michael Adebolajo

The Woolwich Execution, one more victory of Islam

The Woolwich Michaels managed to show their deed in the best possible light, turning it into a huge public relations success of radical Islam.

The recentkilling of a British soldier in Woolwich, London, was presented by the media of the UK and many other countries as a brutal inhuman act, horrible crime, etc. Various commentators have tried to interpret it as a common example of the viciousness of radical islamists.

skaityti toliau

Muhammad Ata

September 11, 2001, became Islam’s great victory against the whole West

The September 11 attacks resulted in consolidation of radical Islam, advance of Al-Quaeda and similar Muslim organisations. 9/11 made the West live in constant fear of Islam, turned Western countries into police states.

On September 11, 2001, nineteen young members of a radical Muslim organisation Al-Qaeda under command of Muhammad Ata as-Sayyid hijacked four American airliners.

skaityti toliau

Запад продолжил миссию Махоммеда Атты, делая 11 сентября триумфом джихада

После 11 сентября Запад Буша сам осуществил главные замыслы террористов: раздул значение атаки, внушил радикальным мусульманам, что они являются силой, разрекламировал Аль-Каиду, напугал и скомпрометировал сам себя.

Как было показано в предыдущей статье, разрушение Всемирного центра торговли переросло в большую победу ислама над Западом. Но ничего похожего не случилось со вторым по величине случаем атаки террористов - захватом бесланской школы.

skaityti toliau

George W. Bush

The West continued Mohammad Ata’s mission making September 11 triumph of jihad

After 9/11 attack, the West under Bush’s command achieved all its objectives: inflated its importance, frightened Westerners, convinced radical Muslims that they are powerful, advertised Al-Qaeda, compromised democracy.

On 1st September, 2004, about thirty Muslim extremists took more than 1200 children and adults hostage in a school in the Russian town of Beslan in North Ossetia. Two days later, more than three hundred people, the majority of whom were children, were killed during a gunfight between the terrorists and Russian security forces.

skaityti toliau

Vakarai pratęsė Mahometo Atos misiją paversdami rugsėjo 11 džihado triumfu

Po rugsėjo 11 Bušo vadovaujami Vakarai patys įgyvendino teroristų tikslus: išpūtė atakos svarbą, įbaugino vakariečius, įteigė musulmonams, kad jie yra jėga, išreklamavo Al Kaedą bei susikompromitavo patys.

Kaip buvo parodyta praeitame straipsnyje, Pasaulio prekybos centro sugriovimas peraugo į didelę islamo pergalę prieš Vakarus. Tačiau nieko panašaus neatsitiko antrojo pagal dydį teroristų išpuolio – Beslano mokyklos užgrobimo Rusijoje – atveju.

skaityti toliau

Махоммед Атта

11 сентября 2001 г. стало большой победой ислама над всем Западом

11 сентября консолидировало радикальный ислам, укрепило Аль-Каиду и другие радикальные мусульманские организации. Благодаря ему, Запад живёт в постоянном страхе, многие западные страны становятся полицейскими государствами.

11-ого сентября 2001 г. девятнадцать парней, принадлежавших радикальной мусульманской группировке Аль-Каида, под руководством Махоммеда Атту захватили четыре американских пассажирских самолёта.

skaityti toliau

2001 m. rugsėjo 11-oji tapo didele islamo pergale prieš Vakarus

Rugsėjo 11 atakos konsolidavo radikalųjį islamą, sustiprino Al Kaedą ir kitas radikalias musulmoniškas organizacijas. Jų pasekmėje Vakarai dabar gyvena baimėje, daugelis šalių tampa policinėmis valstybėmis.

Laiškas Toniui Blerui dėl sprogimų Londono metro

Nejaugi Tonis Bleras nesijaučia kaltas dėl 2005 m. liepos 7 d. sprogimų Londono metro aukų? Ką jis pasiūlytų daryti savo tautiečiams, jei ne Irakas, o Britanija būtų okupuota?

Letter to Tony Blair concerning the London tube explosions

Doesn’t Tony Blair feel guilty over the deaths in connection with the London explosions on 7th July 2005? What would he recommend to his compatriots if not Iraq, but Britain itself were occupied?

Терроризм – кто аморальнее: террористы или те, которые воюют с «Мировым терроризмом»?

Терроризм только выигрывает, подвергаясь примитивным нападкам США и их так называемых «союзников». Современные «террористы» вряд ли аморальнее тех, кто с ними воюют, поэтому вся риторика о борьбе с терроризмом даёт прямо противоположные результаты.

Terorizmas – kurie amoralesni: teroristai ar tie, kurie kariauja su „Pasauliniu terorizmu“?

Terorizmas dabar tiktai laimi, JAV ir jų „sąjungininkų“ primityviai kritikuojamas ir puolamas. „Kovos su terorizmu“ retorika duoda priešingus rezultatus nei tikimasi, kadangi vargu ar dabartiniai „teroristai“ yra amoralesni už tuos, kurie su jais kovoja.

Terrorism – which are worse: terrorists or those fighting with World terrorism?

The rhetoric of the ‘War on terrorism’ is beneficial to terrorism because the contemporary ‘terrorists’ do not seem less moral than those who are ‘waging war’ against them.


Kiekviena tauta kiekvienoje pasaulio dalyje turi priimti sprendimą. Arba jūs esate su mumis, arba jūs esate su teroristais.

Džordžas V. Bušas,
2001 m. rugsėjo 20

Counter-Propaganda.com

Counter-Propaganda.com / tema – lt – visos kalbos

simbolis

Counter-Propaganda.com

naujienos

užsakyti naujienas

elepaštu elepaštuRSS RSS

socialiniuose tinkluose

simbolis

©  Giedrius // 2005 - 2023